Mat-Tech en Corona

Het Coronavirus heeft nog steeds een effect op heel Nederland en uiteraard willen onze relaties van ons weten wat wij doen om de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. Mat-Tech heeft in al haar vestigingen (twee in Nederland en één in de UK) de navolgende maatregelen doorgevoerd:
 

  • Contacten met de buitenwereld (klanten en leveranciers) worden waar mogelijk met digitale hulpmiddelen gedaan.
  • Bij eventuele afspraken houden we afstand van elkaar.
  • Wij hebben de uitvoerende afdelingen opgesplitst teneinde het aantal contactmomenten tussen medewerkers onderling zoveel mogelijk te beperken (verschoven pauzes, gecompartimenteerde werkplekken).
  • We hebben nieuwe regels vastgesteld, waarmee we aan onze medewerkers per ruimte hebben aangegeven hoeveel mensen er in de diverse ruimtes maximaal gelijktijdig aanwezig mogen zijn (waarborg voor onderlinge afstand vergroten).
  • Waar dit mogelijk is hebben we medewerkers verzocht van huis uit te werken en hen voorzien van de juiste communicatiemiddelen.
  • Hygiëne maatregelen zijn extra aangescherpt, extra schoonmaak en desinfectie van uiteenlopende algemene contactvlakken.
  • De afdeling Development & Testing (reeds ondergebracht in ons nieuwe gebouw Ekkersrijt 4302 in Son) blijft zoveel mogelijk op de nieuwe eigen locatie.
  • Alle buitenlandse reizen zijn voorlopig opgeschort (intern en extern maar ook inkomend en uitgaand).

 
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen we de aanwijzingen en regelgeving zorgvuldig opvolgen. Wij gaan er vooralsnog van uit, dat we met deze maatregelen in staat zullen zijn uw belangen en die van onze medewerkers optimaal kunnen blijven dienen. We kunnen echter niet uitsluiten dat onder invloed van deze situatie de levertijden iets oplopen. Wij verzoeken u daarmee zo mogelijk rekening te houden en ons tijdig te voorzien van opdrachten (ook als de onderdelen nog niet gereed zijn) zodat we daar in onze planningen al rekening mee kunnen gaan houden. Uiteraard wensen wij iedereen veel succes en een goede gezondheid toe.

Mat-Tech is lid van

Mat-Tech is lid van verschillende nationale en internationale (branche) organisaties, namelijk:

©2021 Mat-Tech BV