Testing Services

Mat-Tech Development & Testing heeft zeer uitgebreide mogelijkheden om testen uit te voeren op (meestal) gesoldeerde producten. Dergelijk onderzoek voeren we om uiteenlopende redenen uit:

  • Inzicht krijgen in faalanalyse/Root Cause Analyse (field returns)
  • Inzicht krijgen in levensduur/betrouwbaarheid (reliability)
  • Designoptimalisatie/evaluatie
  • Procesoptimalisatie/evaluatie (nieuwe processen)
  • Procescontrole/validatie (reguliere processen)

Om deugdelijk onderzoek te kunnen doen, bieden we een uitgebreid scala onderzoeksmogelijkheden. Uiteraard is het in bepaalde gevallen wenselijk dat naast de testresultaten ook inzichtelijk wordt welke maatregelen nodig zijn voor het oplossen van geconstateerde issues. Mat-Tech Development & Testing kan hierin voorzien: we geven bijvoorbeeld adviezen over het soldeerproces of over het design van het product.

Mat-Tech is lid van

Mat-Tech is lid van verschillende nationale en internationale (branche) organisaties, namelijk:

©2021 Mat-Tech BV