Coördinaten meetmachine (CMM)

Beheerst verplaatsen, aanraken en bepalen van de plaats zijn de taken van een coördinatenmeetmachine (CMM) en dat doet de machine in drie loodrechte richtingen. De taster van de CMM raakt licht het component en registreert de meetpunten. De taster beweegt over de drie assen. Uiteraard wordt alles digitaal opgeslagen. De CMM van Mat-Tech is hoogst nauwkeurig en is computer gestuurd.

Mat-Tech is lid van

Mat-Tech is lid van verschillende nationale en internationale (branche) organisaties, namelijk:

©2021 Mat-Tech BV