Ontwikkeling & Testen

Mat-Tech Ontwikkeling & Testen

Mat-Tech Ontwikkeling & Testen is gespecialiseerd in het ontwikkelen, optimaliseren en testen van alle denkbare soldeerverbindingen. Of het nu gaat om fluxloos zacht solderen, loodvrij solderen, inductief solderen of hoog temperatuur solderen: wij beschikken over de juiste onderzoeksmiddelen en over de specifieke kennis.

Een goed ontwikkelproces leidt tot een significante kostenreductie gedurende de hele levenscyclus van een product. Maar al te vaak zijn verbindingen de zwakste schakel in het systeem. Daarom is het van belang om misschien wel juist op het gebied van verbindingen al in het ontwikkelstadium te onderzoeken of er optimalisaties mogelijk zijn.

Elektronica

Mat-Tech onderzoekt en ontwikkelt soldeerverbindingen in elektronica. Het ontwikkelen van alternatief loodvrij en/of fluxloos soldeermateriaal met een lage smelttemperatuur of soldeermateriaal voor toepassing bij relatief hoge gebruikstemperaturen voor elektronicatoepassingen hebben daarbij onze aandacht.

Engineering

Mat-Tech onderzoekt en ontwikkelt soldeerverbindingen in engineeringproducten. Het verbeteren van mechanische sterkte, corrosie eigenschappen, het verlagen van de kostprijs of het mogelijk maken van materiaalcombinaties voor bijzondere gebruiksomstandigheden zijn thema’s die bij ons op de juiste plaats zijn.

Mat-Tech is lid van

Mat-Tech is lid van verschillende nationale en internationale (branche) organisaties, namelijk:

©2021 Mat-Tech BV